Servis| Ceník servisních prací

Ceník servisního oddělení

Ceník je platný od 1.1.2020 do odvolání či změny.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Úhrada dopravních nákladů

Objednatel hradí dopravní náklady ve výši 20 Kč za každý ujetý km. Náhrada se účtuje pro obě cesty, tedy tam i zpět. Pokud je cesta na místo určení kratší než 8km účtuje se fixní částka 160 Kč.

Při pronájmu přísavkového rámu nebo jiné zasklívací techniky hradí objednatel částku 40 Kč za každý ujetý km.

Úhrada servisních úkonů

Účtuje se v sazbě za každou započatou hodinu. Čas je měřen GPS lokalizátorem umístěním v servisním vozidle. Počet pracovníků je zvolen dodavatelem individuálně podle rozsahu problému. Objednatel je povinen do protokolu o servisním zásahu uvést veškeré skutečnosti či výhrady o práci pracovníků zhotovitele. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Prohlídka místa technikem pro identifikaci problémů, je-li vyžadována...800 Kč/osobu/hod
Úhrada za čas strávený na cestě...300Kč/osobu/hod
Úhrada za prováděné servisní úkony...500 Kč/osobu/hod
Pronájem přísavkového rámu do 540kg...900 Kč/hod
Pronájem přísavkového rámu do 1080kg...1500 Kč/hod
Pronájem přísavkového rámu do 1440kg...2000 Kč/hod

Úhrada materiálu nutného k opravě oken

Materiál potřebný k provedení servisních prací je účtován samostatně podle soupisu vyměněných resp. dodaných komponentů, který je součástí protokolu o provedení servisních prací. Stávající tj. vadné či vyměněné součástky a komponenty zůstávají objednateli nebo mohou být za poplatek ekologicky zlikvidovány.

Údržba oken Údržba oken Údržba oken Údržba oken Údržba oken Údržba oken