RIN-AL| Ekologie

Chováme se ekologicky.

Veškeré realizace společnosti RIN-AL probíhají v maximální možné míře v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Mezi základní pravidla "chování" v naší společnosti patří výběr "ekologicky čistých" dodavatelů, veškeré odpady jsou tříděny a i za cenu vyšších finančních požadavků jsou směrovány k recyklaci, balící materiály používáme vícenásobně, v maximální míře šetříme energie při procesu výroby i dopravy.

Hliník (ne)ekologický materiál.

V naší společnosti je nejpoužívanějším materiálem hliník. Hliník patří mezi tři nejvíce se vyskytující prvky. V zemské kůře je uložen ve formě bauxitu a tvoří přibližně 8% jejího objemu. Získání surového hliníku z bauxitu je energeticky vysoce náročné. To je také jeden z důvodů, proč se ve zvyšující míře používá recyklovaného hliníku, který vzniká přetavením hliníkového šrotu. Jeho výroba vyžaduje pouze 5% původní spotřeby energie a dělá tak z hliníku jeden z nejméně energeticky náročných materiálů dostupných na současném trhu. Vynikající vlastností hliníku je zachování všech vlastností i při několikanásobném cyklu přetavování. Hliník tak může být používán téměř "donekonečna".

E.produkt.

V souladu se světovým trendem úspory energií jsme zahájili výrobu a montáž řady výrobků šetrných k životnímu prostředí. Jedná se především o produkty, které vedou ke snižování spotřeby energií nebo umožňují využití alternativních zdrojů. Pro tyto výrobky jsme v naší společnosti zavedli interní označení E.produkt. V současné době nabízíme pod touto značkou solární termické systémy pro vytápění a ohřev vody, solární fotovoltaické systémy pro výrobu elektřiny, okenní rekuperátory či vysoce izolovaná okna pro pasivní domy. E.produkt je Vaše volba ekologického přístupu.

Značka RIN-AL E.produkt Venthoterm - okenní rekuperace Okna pro pasivní dům