Servis

Servisní oddělení: údržba a oprava oken, dveří a skleněných fasád.

S ohledem na stále zvyšující se požadavky našich klientů jsme v roce 2010 otevřeli samostatné servisního oddělení. Toto oddělení provádí servisní práce zejména u výrobků - oken, dveří a fasád - nedodaných naší společností. Nabízíme kompletní spektrum prací: pravidelné servisní prohlídky, pohotovostní službu, opravu a údržbu Vašich oken. A to vše pro všechny typy plastových a hliníkových oken, dveří, zimních zahrad, střešních světlíků a fasád.

Služby nabízené našim servisním oddělením:

  • Pravidelné servisní prohlídky a následná oprava a údržba plastových a hliníkových oken, dveří a fasád všech výrobců.
  • Přesklívání plastových a hliníkových oken, dveří, fasád a zimních zahrad jak z důvodu havárie, tak z důvodu vylepšení technických parametrů konstrukcí.
  • Pohotovost s garantovaným zásahem pro zajištění či zprovoznění výplní otvorů do 24 hodin od nahlášení po celé České republice.
  • Zasklívání velkoplošných výplní a skel pomocí vlastní speciální techniky, jeřábů příp. vrtulníku. Včetně pronájmu vlastní techniky.
  • Dodatečné zateplení hliníkových a plastových rámů a křídel technologií IC22. Vylepšení parametru Uf až o 0,5W/m2K.
  • Demontáže stávajících oken, dveří, fasád a světlíků hliníkové, ocelové, litinové či dřevěné konstrukce a to včetně tzv. boletických fasád.

Údržba oken Údržba oken Údržba oken